El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Fonts estadístiques

AIMC: Censo de Salas de Cine

Espanya

Versió en PDF de l'última edició publicada d'aquest estudi realitzat per l'Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, en col·laboració amb les empreses Distel, Movierecord i RMB España Multimedia.

AIMC: Estudio General de Medios (EGM)

Espanya

El principal estudi d'audiència de la ràdio, la premsa i la televisió a Espanya. En el web es descriu la metodologia utilitzada en aquest estudi i es pot consultar un resum de les dades corresponents a l'any actual, després d'un registre previ. També s'hi poden trobar dades estadístiques sobre cinema, Internet i televisió local.

AIMC: Marco General de los Medios en España

Espanya

L'AIMC ofereix gratuïtament aquest informe sobre consum de mitjans a Espanya, elaborat a partir de les dades de l'EGM del 1999 en comparació amb les dades d'anys anteriors. Es compon essencialment de gràfics i taules estadístiques (en format PDF) sobre l'evolució de les audiències, el tipus de consum, els equipaments a les llars, etc.

Anuarios SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales

Espanya

La Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) permet consultar en format PDF les tres últimes edicions del seu anuari, que recull una gran i variada quantitat de dades estadístiques, gràfics i taules sobre la música, la ràdio, la televisió, el vídeo, el cinema, Internet i les arts escèniques a Espanya.

Asociación Española de Usuarios de Internet

Espanya

L'Asociación Española de Usuarios de Internet recopila i refon estudis estadístics d'elaboració pròpia i aliena (EGM, OJD, CIS, EGU, etc.) i ofereix un panorama general estadístic de l'ús d'Internet a Espanya i a la resta del món.